Zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu – składa się w terminie 30 dni od daty jego wyłożenia do publicznego wglądu. Od treści zastrzeżeń zależy czy starosta wyda pozytywną decyzję w sprawie uznania zastrzeżeń lub wniosków oraz czy w konsekwencji zmieni projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na korzyść prywatnego właściciela działki leśnej. Jest to szczególnie…

Polskie firmy coraz liczniej zatrudniają obcokrajowców. Trend ten będzie się utrzymywał i dynamicznie rozwijał. Przedsiębiorcę, decydującego się na angaż cudzoziemców czeka jednak szereg formalności, przez które będzie musiał przebrnąć. Jak więc zatrudnić cudzoziemca? Przybliżamy tę tematykę. Pracujący obcokrajowcy w Polsce – dane Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce staje się wręcz zjawiskiem powszechnym. W 2010 roku liczba…

logo-footer