Zespół doradców Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zakończył prace nad założeniami reformy. Prawo budowlane ma zostać znowelizowane. Planowana jest nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie resortu zaproponowane zmiany mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększyć ład przestrzenny w gminach. Znikną dotychczasowe warunki zabudowy. Do dnia dzisiejszego projektów nie ma jednak w wykazie…

logo-footer