Wielkimi krokami zbliżają się dwa nieprzekraczalne terminy na dostosowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mowa tu o konieczności złożenia oświadczeń o adresie do doręczeń m.in. członków zarządów, osób uprawnionych do powołania członków zarządu, prokurentów, likwidatorów lub innych osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 15 września 2019 r. oraz aktualizacji wpisu w zakresie…

Akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera – kupującego) wobec beneficjenta akredytywy (eksportera – sprzedającego), do uregulowania płatności za dostarczony towar, w oparciu dokumenty okazywane w ramach akredytywy zgodne z jej warunkami. Akredytywa dokumentowa – kiedy można stosować? Akredytywa może być stosowana zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Należy jednak przyznać,…

Zgodnie z art. 167 § 1Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, iż żądanie powrotu z wypoczynku musi być spowodowane taką sytuacją w zakładzie pracy, której w momencie udzielania urlopu pracodawca nie mógł przewidzieć. Katalog nieprzewidzianych okoliczności jest…

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek raportowania schematów podatkowych. Firmy muszą przekazywać informacje o schematach podatkowych do Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku….

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 15 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowela ustawy została już przyjęta przez Sejm i Senat, od dnia 5 sierpnia 2019 r. oczekuje już tylko na podpis Prezydenta RP. Odnawialne źródła energii – co się zmienia? W projekcie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii m.in….

Przetarg na dostawy artykułów spożywczych o wartości ponad 333,5 mln zł został unieważniony. Wyrokiem z dnia 19 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza, na skutek odwołania złożonego przez Kancelarię Prawną Krzeszewski i Partnerzy w imieniu jednego z Klientów, unieważniła w całości przetarg na dostawy artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości ponad 333,5 mln zł. Jest…

logo-footer