Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). Niniejszy artykuł dotyczy przyłączenia odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW, to jest innych instalacji niż mikro instalacje.  1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do…

Bezsprzecznie jednym z podstawowych systemów wsparcia dla źródeł produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, są aukcje OZE, organizowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto wskazać, czym w ogóle jest przedmiotowa aukcja. Mianowicie, przedmiotem aukcji jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców energii z OZE. W…

logo-footer