Koronawirus paraliżuje cały świat. Epidemia wywołana chorobą COVID -19 jest już na wszystkich kontynentach, poważnie zagrażając ludzkiemu zdrowiu i życiu. Ze skutkami wirusa walczy się na różnych płaszczyznach – rządowej, służby zdrowia, logistycznej, a także… prawnej. Przeanalizujmy zatem, jak wygląda aktualny stan prawny spowodowany wirusem. Czy koronawirus to siła wyższa? Jak należy obecnie interpretować sytuacje…

logo-footer