Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kobieta i mężczyzna zawierając związek małżeńskich tworzą wspólność majątkową. Oznacza to, że ustawowo zarówno mąż i żona na równi dysponują wspólnym majątkiem, niezależnie od wkładów finansowych (nie ma udziałów). Odstępstwem od tego może być rozdzielność majątkowa oraz inne formy intercyzy. W tym artykule omówimy rozdzielność majątkową, dzięki której…

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają względem swojego dziecka określone prawa i obowiązki, z których muszą się wywiązywać, sprawując władzę rodzicielską. Wygasa ona wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. W przypadku rażących zaniechań ze strony jednego czy obojga rodziców, może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jest to jedna z najbardziej dolegliwych instytucji w…

Według polskiego prawa władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, niezależnie od tego, czy zawarli  ze sobą związek małżeński, czy też nie. W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone lub zaistniały przeszkody utrudniające właściwe wywiązywanie się z roli rodzica, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest zbiorem praw i obowiązków, które…

Z wielką satysfakcją informujemy o roli naszej kancelarii jako partnera merytorycznego w stworzeniu poradnika „Kodeks pracy 2021”, który został wydany przez Ringier Axel Springer Sp. z o.o.! Praktyczny poradnik „Kodeks pracy 2021” obejmuje nie tylko aktualny stan prawny. Uwzględnia również komentarze do zagadnień z prawa pracy, które zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa były niejasne, zarówno…

W związku z pojawieniem się pomysłu nad wprowadzeniem zmian w kodeksie cywilnym polegających na wprowadzeniu nowego ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości tzw. własności warstwowej, postanowiliśmy wyjaśnić na czym polegać miałaby zmiana. Co to jest tzw. własność warstwowa? Jest to nowa instytucja prawa cywilnego znana w innych Państwach na zachodzie Europy np. Niemczech czy Francji,…

Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie. Sąd rodzinny – zależnie od zaistniałej sytuacji – może zdecydować o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu tego typu spraw jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – podstawowe informacje…

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy przygotowała dla Państwa opracowanie kilku najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Prawo zamówień publicznych 2021 – ochrona wynagrodzenia wykonawcy w razie wzrostu cen Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczenia w umowie klauzul waloryzacyjnych na wypadek zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją…

logo-footer