Za władzę rodzicielską uznaje się prawa i obowiązki obojga rodziców względem ich dziecka. Władza rodzicielska przysługuje ojcu i matce w jednakowym stopniu. Najważniejszym kryterium oceny wykonywania władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – główne prawa i obowiązki rodziców Do głównych praw i obowiązków rodziców, wynikających z władzy rodzicielskiej należą: – troska o fizyczny i…

Czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu, jest wielkim testem dla małżeństw.  Pary, które dotychczas większość dnia spędzały w pracy, nagle zostały zamknięte w domach z drugą połówką. Stałe napięcie, związane z sytuacją epidemiologiczną, jak również ekonomiczną, nie pomaga. W ostatnim czasie do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy zgłaszają się klienci, chcąc ustalić jak wygląda rozwód w czasach…

Jak obliczyć wysokość alimentów? Jest to ważny i często poruszany problem. Kluczowymi parametrami wpływającymi na obciążenia finansowe są tutaj usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak również sytuacja zarobkowa i majątkowa rodzica, który będzie zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego. Wysokość alimentów jest zatem indywidualną sprawą. Uzyskanie alimentów – krok po kroku Na wstępie należy obliczyć koszty miesięczne utrzymania dziecka….

Dobro dziecka jest podstawowym celem każdej rodziny. W trakcie trwania związku małżeńskiego rodzice mają określone prawa i obowiązki względem dziecka związane z jego rozwojem fizycznym i duchowym oraz przygotowaniem go do życia w społeczeństwie. Prawa i obowiązki jednakowo obciążają obojga rodziców. Ojciec i matka są tak samo zobowiązani do wychowywania dziecka, kontaktów z nim oraz…

Najczęstszymi i bezkonfliktowymi sposobami na ustalenie ojcostwa jest domniemanie ojcostwa męża matki dziecka lub też poprzez uznanie dziecka przez ojca. Czasami jednak sytuacja jest bardziej złożona. Jak wtedy wygląda sposób ustalenia ojcostwa? Kto może rozpocząć sądową procedurę ustalenia ojcostwa? Ustalenie ojcostwa – domniemanie ojcostwa i uznanie dziecka Domniemanie ojcostwa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym…

Formalna separacja, chociaż nie oznacza zakończenia małżeństwa, podobnie jak rozwód wymaga od małżonka lub małżonków złożenia pozwu w odpowiednim do ich miejsca zamieszkania wydziale cywilnym sądu okręgowego. Kto może złożyć pozew o separację? – pozew o separację mogą złożyć oboje małżonkowie na zgodny wniosek; – pozew o separację może złożyć jeden z małżonków, który nie…

Czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu, jest wielkim testem dla małżeństw.  Pary, które dotychczas większość dnia spędzały w pracy, nagle zostały zamknięte w domach z drugą połówką. Stałe napięcie, związane z sytuacją epidemiologiczną, jak również ekonomiczną, nie pomaga. W ostatnim czasie do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy zgłaszają się klienci, chcąc ustalić jak wygląda rozwód w czasach…

Rozwód następuje w sytuacji, gdy więź duchowa, fizyczna i ekonomiczna między mężem a żoną przestaje istnieć i taka sytuacja jest nieodwracalna (tzw. trwałość rozkładu pożycia). Jakie są rodzaje rozwodu? Co musi zawierać pozew o rozwód? Rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzekaniem o winie Sąd może orzec: – rozwód bez orzekania o winie;…

Rozwiązanie związku małżeńskiego może nastąpić przez rozwód. Według polskiego prawa sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie lub rozwód z orzeczeniem o winie. W drugim przypadku za winnego uznany może być jeden z małżonków lub oboje. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie należy pamiętać o odpowiednim udowodnieniu takiego stanu. Same twierdzenia małżonka…

Przyczyną rozwodu jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji zarówno więź duchowa i fizyczna, jak również prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa ulegają rozkładowi. Istotnym elementem rozwiązania związku małżeńskiego jest również trwałość rozkładu pożycia, co oznacza, że problemy małżeńskie mają miejsce od dłuższego czasu i strony nie widzą możliwości rozwiązania ich w sposób polubowny….

logo-footer