Propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy przybiera realne kształty. W dniu 18 maja 2021 r. pojawił się projekt zmian do ustawy. Niniejszy artykuł poświęcony jest regulacji zasad wykonywania pracy zdalnej, które będzie miał obowiązek wprowadzić w zakładzie pracy pracodawca po uchwaleniu projektowanych zmian. Dokumenty określające zasady wykonywania pracy zdalnej Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny…

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 18 maja 2021 r. zawiera nowy Rozdział IIc, który poświęcony będzie w całości pracy zdalnej. Wprowadzenie stanu epidemii przyczyniło się do rozpowszechnienia tej formy pracy. Pojawiło się jednak w związku z tym wiele wątpliwości. Dotyczą one m.in. uprawnienia pracownika do utrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy…

Co do zasady urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi w związku z narodzinami dziecka. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy podlega się mu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Tym samym może z niego skorzystać nie tylko pracownik, lecz także zleceniobiorca, a nawet osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.  Urlop ojcowski – ile wynosi?…

Miło nam zakomunikować, że 20 maja 2021 roku ekspercki materiał mec. Moniki Kołodziejczyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy został opublikowany na łamach „Gazety Prawnej”. Artykuł nosi tytuł: “Prawa matki i ojca do dziecka”. W materiale, mec. Monika Kołodziejczyk odniosła się do problematycznej kwestii, poruszanej wielokrotnie przez klientów naszej Kancelarii – mianowicie, czy ojciec i matka…

logo-footer