Polska, oraz pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia do swojego prawodawstwa, tzw. dyrektywy work-life balance. Ma to się odbyć m.in. poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej kodeks pracy. Kraje mają obowiązek dokonania tego do 2 sierpnia 2022 roku. Co to jest dyrektywa work-life balance? Jakie zmiany w prawie pracy wywoła? Opisujemy w tym artykule. Co…

Work-life balance oznacza po polsku należytą równowagę (harmonię) między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Chociaż termin powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku, współcześnie odgrywa on coraz większą rolę. Powodem tego są m.in. długotrwały stres, depresja, wypalenie zawodowe czy niezdrowa (źle rozumiana) pogoń za karierą. Work-life balance to nie tylko filozofia życia czy właściwe zarządzanie czasem….

Istnieje wiele powiedzeń, świadczących o tym, że ustalenia ustne, bazujące na honorze czy reputacji, odgrywają istotną rolę – np. „słowo droższe od pieniędzy” czy „dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają”. Najczęstszym jednak dokumentem jest umowa. Zawieramy ją z kontrahentem w dobrej wierze, licząc przede wszystkim na korzyści dla obu stron. Życie potrafi jednak weryfikować optymistyczne założenia,…

Orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że osoba, której orzeczenie dotyczy jest osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych, takich jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, specjalny zasiłek opiekuńczy. Kiedy można…

Termin wypłaty wynagrodzenia najczęściej określa obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej  wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Co zrobić…

Urlop to zasłużony czas na odpoczynek. W wielu przypadkach staje się okresem, w którym mają zrealizować się marzenia o podróżach, zwiedzaniu, kosztowaniu miejscowych uroków. Co jednak, gdy nie z winy klienta, urlop staje się… klapą? Jakie przysługują wtedy prawa? Co to jest odszkodowanie za nieudany urlop? Co to jest zadośćuczynienie za nieudany urlop? Wyjaśniamy to…

Zgodnie z art.  29 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy; 2) miejsce wykonywania pracy; 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 4) wymiar czasu pracy;…

logo-footer