Jaka jest istota wadium w zamówieniach publicznych? Wadium stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium, jego niewniesienie skutkuje odrzuceniem oferty. Wadium w zamówieniach publicznych – Wysokość wadium W postępowaniach powyżej progów unijnych wadium wynosi 3% wartości zamówienia. Natomiast w tzw. procedurze krajowej wysokość wadium nie…

Niejednokrotnie klienci mają wątpliwość jak powinna brzmieć prawidłowo sformułowana gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum, aby została zaakceptowana przez zamawiającego. Przypomnieć należy, że nieprawidłowo wniesione wadium nie podlega uzupełnieniu i skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy. Okoliczność ta zatem ma kluczowe znaczenie dla wykonawców. Gwarancja wadialna jest wniesiona prawidłowo tylko wtedy, gdy zapewnia zamawiającemu możliwość żądania od gwaranta…

Miło nam poinformować, że adwokat Monika Kołodziejczyk ukończyła Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłębiona wiedza, wsparta jej dotychczasowym doświadczeniem, zapewni Klientom Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy kompleksowe i efektywne wsparcie w zakresie realizowania złożonej problematyki, jaką są zamówienia publiczne. Program studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu…

Nowa ustawa PZP wprowadziła liczne zmiany dotyczące składania i otwarcia ofert. Poniżej zostaną przedstawione różnice w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. Termin otwarcia ofert Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamawiający powinien dokonać otwarcia ofert. W poprzedniej ustawie PZP otwarcie ofert następowało w tym samym dniu co składanie ofert. Obecnie ustawodawca dopuszcza, aby miała to…

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy). Termin, miejsce i sposób wypłaty wynagrodzenia określone są w art. 85 i 86 k.p. Co więc w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je w nieprawidłowej wysokości? Zgodnie z art. art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może…

logo-footer