Nowa ustawa PZP wprowadziła liczne zmiany dotyczące składania i otwarcia ofert. Poniżej zostaną przedstawione różnice…

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy)….

Polska, oraz pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia do swojego prawodawstwa, tzw. dyrektywy…

Work-life balance oznacza po polsku należytą równowagę (harmonię) między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Chociaż…

Istnieje wiele powiedzeń, świadczących o tym, że ustalenia ustne, bazujące na honorze czy reputacji, odgrywają…

Orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że osoba, której orzeczenie dotyczy jest osobą niepełnosprawną. Na…

Termin wypłaty wynagrodzenia najczęściej określa obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na…

Urlop to zasłużony czas na odpoczynek. W wielu przypadkach staje się okresem, w którym mają…

Zgodnie z art.  29 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…

Testament jest jedynym sposobem rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne, które…

Pojęcia zwłoka i opóźnienie bardzo często występują w terminologii prawniczej. W obu przypadkach oznaczają niewykonanie…

W niniejszym artykule poruszymy nieuczciwe praktyki pracodawców. To ważny temat, niestety często stosowany na rynku….

Page 1 of 111 2 3 11