Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie…

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie…

Niniejszy artykuł dotyczący regulacji ruch pojazdów w lesie rozczaruje raczej miłośników off-roadu, gdyż ruch pojazdów…

Do niedawna odszkodowania łowieckie nie przysługiwały posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy wcześniej nie…

Pierwszy z obowiązujących terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Wniosek winien być złożony…

Procedura szacowania szkody łowieckiej to: złożenie wniosku o szacowanie szkody; czynności wstępne: weryfikacja wniosku, zawiadomienie…

Fundusz alimentacyjny w 2023 roku się zmienia, ale nie są to wielkie zmiany. Sprawdź, czego…

Okazuje się, iż grzybobranie jest latem tak powszechnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, iż tratuje…

Windykacja alimentów opiera się na odzyskiwaniu szczególnego rodzaju świadczeń pieniężnych. Taka egzekucja może dotyczyć albo…

Odpowiedzialność za błąd medyczny spoczywać może na różnych podmiotach. W przypadku lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską i…

Odpowiedzialność za błąd medyczny wiązać się rzecz jasna może z konsekwencjami finansowymi: odszkodowaniem za szkodę lub zadośćuczynieniem…

Odpowiedzialność karna lekarza to jedna rzecz, odpowiedzialność za błąd medyczny na gruncie prawa cywilnego to rzecz odrębna. Przesłanki odpowiedzialności…

Page 1 of 171 2 3 17