W poprzednim artykule dotyczącym polecenia spadkowego (więcej na temat polecenia spadkowego można znaleźć pod tym…

Polecenie umożliwia rozszerzenie woli spadkodawcy. Dzięki niej ma on możliwość zobowiązać spadkobierców lub zapisobierców czy…

Testament allograficzny, popularnie zwany także „testamentem urzędowym”, jest, obok testamentu własnoręcznego i notarialnego, jedną z…

Spadkodawca sporządzając testament może nie tylko rozporządzić majątkiem na rzecz konkretnych osób, ale również wydziedziczyć…

Odwołanie do KIO jest środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom na nieprawidłowe działanie zamawiającego. Poniżej zostanie…

Testament własnoręczny (holograficzny) jest, obok testamentu notarialnego i allograficznego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym…

  Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony…

We wcześniej publikowanych artykułach na naszej stronie informowaliśmy m.in. o dziedziczeniu długów, zrzeczeniu się dziedziczenia…

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem…

Dług jest prawdziwą zmorą większości ludzi. Potwierdzają to statystyki. Pytania typu: „Jak radzić sobie z…

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku inicjuje sądowe postępowanie spadkowe mające na celu ustalenie osób,…

Page 1 of 131 2 3 13