W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy o drogach publicznych. To efekt licznych nowelizacji,…

Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej –…

Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej –…

Nie sposób uznać, że w toku postępowania w sprawie sporządzania planu uproszczonego lasu (UPUL) i…

Obecnie w Senacie, procedowany jest projekt zmiany Kodeksu Pracy. Jeden ze zmienianych przepisów, dotyczy możliwości…

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej uwzględniające zmiany dotyczące kontroli trzeźwości…

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych…

Wielu przedsiębiorców decydujących się na upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów, ma wątpliwości co do…

Słowo windykacja pochodzi z łacińskiego „vindicatio”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza dochodzenie roszczeń, zemsta. Już…

Zaciągając zobowiązania, jak kredyty, pożyczki, czy „chwilówki” konsumenci nie od razu zadają sobie pytanie, co…

Windykacja terenowa – przygotowanie Zazwyczaj firmy windykacyjne podejmują czynności terenowe w ciągu 1-2 tygodni od…

O tym czy warto wystawić wierzytelność na giełdzie długów czy może bardziej opłaci się dochodzenie…

Page 1 of 201 2 3 20