W razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę pracownikowi…

Czy można legalnie wycinać drzewa ze swojego lasu? Czy wycinka drzew jest dozwolona? Odpowiadamy na…

Do kancelarii Krzeszewski i Partnerzy coraz częściej zgłaszają się osoby z pytaniem – jak wyłączyć…

Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie….

Według polskiego prawa władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, niezależnie od tego, czy zawarli  ze sobą…

Dobro dziecka jest podstawowym celem każdej rodziny. W trakcie trwania związku małżeńskiego rodzice mają określone…

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają względem swojego dziecka określone prawa i obowiązki,…

Za władzę rodzicielską uznaje się prawa i obowiązki obojga rodziców względem ich dziecka. Władza rodzicielska…

Czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu, jest wielkim testem dla małżeństw.  Pary, które dotychczas większość dnia…

Jak obliczyć wysokość alimentów? Jest to ważny i często poruszany problem. Kluczowymi parametrami wpływającymi na…

Dobro dziecka jest podstawowym celem każdej rodziny. W trakcie trwania związku małżeńskiego rodzice mają określone…

Najczęstszymi i bezkonfliktowymi sposobami na ustalenie ojcostwa jest domniemanie ojcostwa męża matki dziecka lub też…

Page 1 of 81 2 3 8