Wielkimi krokami zbliżają się dwa nieprzekraczalne terminy na dostosowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mowa…

Akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera – kupującego) wobec beneficjenta…

Zgodnie z art. 167 § 1Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas,…

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób…

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 15 lutego 2015 r. o odnawialnych…

Przetarg na dostawy artykułów spożywczych o wartości ponad 333,5 mln zł został unieważniony. Wyrokiem z…

Zespół doradców Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zakończył prace nad założeniami reformy. Prawo budowlane…

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 roku jest dużym problemem dla ZUS-u. TK orzekł…

XXI wiek charakteryzuje się dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowa rzeczywistość odgrywa coraz większą rolę w…

Zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu – składa się w terminie 30 dni od…

Polskie firmy coraz liczniej zatrudniają obcokrajowców. Trend ten będzie się utrzymywał i dynamicznie rozwijał. Przedsiębiorcę,…

Wzorem zagranicznych firm, compliance coraz odważniej wkracza do przedsiębiorstw w Polsce, pozwalając unikać przykrych konsekwencji…

Page 10 of 11 1 8 9 10 11