Koronawirus uderzył w życie prywatne i zawodowe na całym świecie. Jako kancelaria pomagamy Państwu jeszcze…

Koronawirus paraliżuje cały świat. Epidemia wywołana chorobą COVID -19 jest już na wszystkich kontynentach, poważnie…

Zgodnie z art.  221 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą…

Zgodnie z art.  1741 §  1 kodeksu pracy za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca…

Kancelaria Prawna Krzeszewski & Partnerzy uczestniczyła w II Forum Kobiet, które odbyło się 26 września…

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz…

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych…

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz…

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 1092§2 k.c. prokurentem może być każda osoba fizyczna mająca…

3 października 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie państwa Dziubaków, który jest następstwem  czterech…

„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa…

Aby uniknąć przedawnienia roszczeń konieczne jest przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 k.c. bieg…

Page 12 of 14 1 10 11 12 13 14