„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa…

Aby uniknąć przedawnienia roszczeń konieczne jest przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 k.c. bieg…

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielany przez przedsiębiorców na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Sposób reprezentowania przedsiębiorcy…

11 września 2019 r. zapadł precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mający istotne znaczenie dla…

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz…

11 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok….

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest atrakcyjnym narzędziem dla wierzyciela pozwalającym zabezpieczyć środki pieniężne…

Wielkimi krokami zbliżają się dwa nieprzekraczalne terminy na dostosowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mowa…

Akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera – kupującego) wobec beneficjenta…

Zgodnie z art. 167 § 1Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas,…

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób…

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 15 lutego 2015 r. o odnawialnych…

Page 18 of 20 1 16 17 18 19 20