Pojęcia cesji wierzytelności oraz faktoringu w dużym stopniu się przenikają. Usługa faktoringu zazwyczaj sprowadza się…

Za każdym razem, gdy zaczynamy zgłębiać nieznany wcześniej temat, pojawiają się ważne terminy, bez których…

Niedozwolony debet na koncie, niespłacone w terminie raty kredytu – to najczęstsze sytuacje zmuszające bank…

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności…

Windykacja alimentów opiera się na odzyskiwaniu szczególnego rodzaju świadczeń pieniężnych. Taka egzekucja może dotyczyć albo…

Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym orzeka,…

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym można wnieść zarzuty, które wstrzymują prawomocność orzeczenia. Po…

W postępowaniu nakazowym sprawa rozpoznawana jest na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Jak widać…

Testamentów wzajemnych nie należy mylić z testamentem wspólnym. Funkcjonowanie testamentów wspólnych, czyli takich, które zawierają…

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw sądowych pojawiło się ciekawe zagadnienie dotyczące tego, czy…

Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z…

Coraz częściej do Nadleśnictw zgłaszane są prośby o wycinkę gałęzi lub nawet całych drzew, zwisających…

Page 2 of 20 1 2 3 4 20