Błąd medyczny oznacza nieumyślne działanie, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także…

Poniżej przedstawiamy przykłady błędów medycznych z którymi najczęściej można spotkać się w praktyce: nieprawidłowa ocena…

Błąd organizacyjny Błąd organizacyjny związany jest natomiast z nieprawidłową organizacją pracy, która doprowadziła do negatywnych…

Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia lub jego braku u pacjenta. Może on polegać…

Błąd lekarski – (lege artis) jest to czynność (lub zaniechanie) niezgodne z nauką medycyny w zakresie…

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności…

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności…

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania…

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że 2,78 miliona Polaków w minionym roku miało zadłużenia, których…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki? Członek…

Windykacja polubowna Nie każde opóźnienie w spłacie należności musi kończyć się wielotygodniowym postępowaniem sądowym, z…

Zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu, uruchamia się procedurę windykacji przedsądowej. Ma ona na…

Page 2 of 17 1 2 3 4 17