Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru…

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo terenów leśnych znajduje się…

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych…

W pierwszej kolejności powinniśmy odróżnić poroże od tzw. „zrzutów poroża”, które popularnie nazywane są „rogami”….

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie…

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie…

Niniejszy artykuł dotyczący regulacji ruch pojazdów w lesie rozczaruje raczej miłośników off-roadu, gdyż ruch pojazdów…

Do niedawna odszkodowania łowieckie nie przysługiwały posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy wcześniej nie…

Pierwszy z obowiązujących terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Wniosek winien być złożony…

Procedura szacowania szkody łowieckiej to: złożenie wniosku o szacowanie szkody; czynności wstępne: weryfikacja wniosku, zawiadomienie…

Fundusz alimentacyjny w 2023 roku się zmienia, ale nie są to wielkie zmiany. Sprawdź, czego…

Okazuje się, iż grzybobranie jest latem tak powszechnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, iż tratuje…

Page 3 of 20 1 2 3 4 5 20