W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy o drogach publicznych. To efekt licznych nowelizacji, które już weszły w życie. Ustawa regulująca zaliczanie dróg do poszczególnych kategorii oraz obowiązki ich zarządców otrzymała nowy tekst jednolity, który uwzględnienia niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg…

Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE. Rząd zapowiedział ignorowanie tego wyroku, a RPO przypomina, że od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac. RPO prosi…

Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE. Rząd zapowiedział ignorowanie tego wyroku, a RPO przypomina, że od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac. RPO prosi…

Nie sposób uznać, że w toku postępowania w sprawie sporządzania planu uproszczonego lasu (UPUL) i w ramach tego postępowania możliwa jest zmiana sposobu zagospodarowania gruntu leśnego, bez uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów – orzekł NSA w wyroku z 22.06.2022 r. Przedmiot rozpoznawanej sprawy dotyczył odmowy uwzględnienia zastrzeżeń i wniosków do UPUL złożonych przez właściciela…

Obecnie w Senacie, procedowany jest projekt zmiany Kodeksu Pracy. Jeden ze zmienianych przepisów, dotyczy możliwości pozostawania przez pracownika w wielu stosunkach pracy z różnymi pracodawcami. Czy pracodawca może zakazać pracownikowi dodatkowej pracy – np. pracy kelnerskiej po godzinach pracy urzędniczej, urzędnika samorządowego? Projektowany art. 261 § 1 stanowi, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania…

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej uwzględniające zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wydano 6 marca, a opublikowano tydzień później pod pozycją numer 471. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ma obowiązek poszerzyć dokumentację o część „E” oraz uzupełnić dokumenty w części „B”. W części „B” dokumentacji…

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa wprowadza nowe obowiązki dla podmiotów publicznych. Ustawa, która została uchwalona 9 marca, znalazła się po tygodniu i jednym dniu w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 511. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej…

Wielu przedsiębiorców decydujących się na upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów, ma wątpliwości co do tego, czy jest to legalne. Zgodnie z przepisami, które regulują działalność giełd długów: długami można handlować i upubliczniać informacje o dłużnikach, w tym o osobach prywatnych. Wśród obowiązujących przepisów ważny jest: art. 4 ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie…

Słowo windykacja pochodzi z łacińskiego „vindicatio”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza dochodzenie roszczeń, zemsta. Już w czasach starożytnych spotykamy się z tym terminem. W Cesarstwie Rzymskim działała instytucja pod nazwą „rei vindicatio”, której głównym celem było odzyskiwanie dóbr, znajdujących się w niepowołanych rękach. Przez lata sposoby na odzyskanie należności czy rzeczy, ewaluowały tak, aby ostatecznie…

Zaciągając zobowiązania, jak kredyty, pożyczki, czy „chwilówki” konsumenci nie od razu zadają sobie pytanie, co może windykator. Dobrze byłoby znać ryzyko związane z pożyczką i możliwe konsekwencje. Kiedy pożyczkobiorca ma środki na spłatę, wszystko jest w porządku. Płaci umówione raty, bądź dokonuje spłaty jednorazowej. Problem pojawi się, gdy takich środków zwyczajnie zabraknie. Może to wynikać…

Page 1 of 231 2 3 23
logo-footer