Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Domek z ogródkiem i trawą

Od 1 lipca 2021 r. pojawił się nowy obowiązek – właściciele lub zarządcy domów, bloków oraz obiektów usługowych mają obowiązek zgłaszania źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Kogo dotyczy obowiązek dokonania zgłoszenia?

Co do zasady obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości ogrzewających nieruchomość, tj. m.in. właścicieli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właścicieli czy zarządców lokali usługowych, handlowych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Co należy zgłosić?

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest szeroki. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. kotły, grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, oraz co ciekawe instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie bądź papierowo.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – w jakim terminie należy złożyć deklaracje?

Co do zasady, na złożenie deklaracji właściciele nieruchomości mają 12 miesięcy. Wyjątek dotyczy nowo powstałych budynków. W tym wypadku właściciele nieruchomości mają tylko 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Należy pamiętać, że jeśli nieruchomość będzie miała nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Co grozi za brak zgłoszenia w terminie?

Za zaniedbanie tego obowiązku można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer