Jak zmienić stopień niepełnosprawności? Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że osoba, której orzeczenie dotyczy jest osobą niepełnosprawną.

Na jego podstawie można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych, takich jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Kiedy można ubiegać się o zmianę stopnia niepełnosprawności?

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wniosek taki należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zainteresowanej.

Również w przypadku istotnej zmiany stanu zdrowia, Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może wystąpić z wnioskiem o wydanie ponownego orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Należy mieć jednak na uwadze, że samo naruszenie sprawności organizmu (choroba) nie jest tożsame z niepełnosprawnością.

Odwołanie

Od orzeczenia powiatowego zespołu ds. niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Odwołanie przysługuje również od orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od otrzymania orzeczenia i należy je złożyć za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

logo-footer