Pieniądze od rodziny. Darowizna. Jak się bronić?

Każdy z nas może otrzymać darowiznę od krewnego. Z pozoru pozytywna wiadomość, jaką jest darowizna spędza wielu osobom sen z powiek z powodu kwestii podatkowych. Niniejszy artykuł wyjaśni, kiedy musisz liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny oraz jak jego uniknąć.

Stopień pokrewieństwa a podatek od darowizny

Obowiązek zapłaty podatku i jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Wyróżniamy następujące grupy podatkowe:

  • I grupa podatkowa – zaliczamy do niej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • II grupa podatkowa – zaliczamy do niej zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • III grupa podatkowa – zaliczamy do niej innych nabywców.

Istnieje jeszcze tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się najbliższych członków rodziny, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Wartość darowizny a obowiązek podatkowy

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

A zatem otrzymując darowiznę poniżej ww. kwot można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku, po spełnieniu opisanych poniżej wymogów.

Warunki zwolnienia z podatku od darowizny

Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od darowizny trzeba spełnić następujące wymagania:

  • zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
  • zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku
  • udokumentowanie otrzymania pieniędzy przelewem lub przekazem

Podsumowując, należy pamiętać, że sam fakt należenia do określonej grupy podatkowej, czy spełnienia wymogu odnośnie wartości darowizny nie sprawia automatycznie, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. Niezbędne jest bowiem spełnienie pozostałych wymogów, tj. zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w przepisanym prawie terminem. Należy również pamiętać, że darowizna powinna być wykazana przelewem lub przekazem.

logo-footer