Dziedziczenie ustawowe

 

Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? W niniejszym wpisie odpowiadamy na te oraz szereg innych pytań i wątpliwości, z jakimi klienci zgłaszają się do naszej kancelarii.

Dziedziczenie ustawowe – co to jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe jest jedną z form dziedziczenia zgodnego z prawem spadkowym. O dziedziczeniu ustawowym mówimy w przypadku, gdy:

  1. Spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu.
  2. Żadna z osób powołanych w testamencie do spadku nie może lub nie chce być spadkobiercą.

Dziedziczenie ustawowe – czy można w ten sposób odziedziczyć cały spadek?

Tak. Dziedziczeniem ustawowym może zostać objęta część spadku lub on cały. Jeżeli np. w sytuacji, gdy część spadku będzie dziedziczona zgodnie z zasadami dziedziczenia testamentowego, pozostała część zostanie rozdysponowana zgodnie z dziedziczeniem ustawowym.

Dziedziczenie ustawowe – kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego?

Zgodnie z art. 931-935 Kodeksu cywilnego wprowadzono aż sześć grup spadkobierców, którzy mogą nabywać prawa i obowiązki majątkowe na mocy dziedziczenia ustawowego (dlatego określa się ich mianem spadkobierców ustawowych).

Spadkobierców ustawowych dzielimy na 6 grup. Podział ten umożliwia ustalenie kolejności, w jakiej będą powoływani spadkobiercy ustawowi (kolejno od pierwszej do szóstej grupy. Jeżeli nie ma nikogo z pierwszej grupy, przechodzimy do drugiej itd.):

  1. małżonek oraz dzieci spadkodawcy.
  2. małżonek oraz rodzice spadkodawcy.
  3. małżonek oraz rodzeństwo spadkodawcy.
  4. Dziadkowie spadkodawcy.
  5. Pasierbowie spadkodawcy.
  6. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skarb Państwa.
logo-footer