W komunikacie nr 45/2020 z 21 września 2020 r. Prezes URE poinformował o uzgodnionym harmonogramie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020.

Przedstawiony harmonogram wszystkich aukcji jest następujący:

 Typ instalacji -art. 72 ust. 1 ustawy OZE Przedział mocy zainstalowanej elektrycznej – art. 73 ust. 4 ustawy OZE Rodzaj instalacji – art. 77 ust. 5 ustawy OZE Termin sesji aukcji
Istniejąca > 1 MW biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW biogaz rolniczy w CHP > 1 MW 2020.11.03
Nowa > 1 MW biogaz składowiskowy bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz składowiskowy w CHP ≥ 0,5 MW biogaz z oczyszczalni bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz z oczyszczalni w CHP ≥ 0,5 MW biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW disb lub układy hybrydowe itpo lub disw itpo, disb lub układy hybrydowe ≤ 50 MW w CHP itpo, disb lub układy hybrydowe > 50 MW w CHP 2020.11.05
Nowa ≤ 1 MW hydroenergia < 0,5 MW biopłyny hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW geotermia wiatr na morzu 2020.11.10
Nowa ≤ 1 MW biogaz składowiskowy bez CHP < 0,5 MW biogaz składowiskowy bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz składowiskowy w CHP < 0,5 MW biogaz składowiskowy w CHP ≥ 0,5 MW biogaz z oczyszczalni bez CHP < 0,5 MW biogaz z oczyszczalni bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz z oczyszczalni w CHP < 0,5 MW biogaz z oczyszczalni w CHP ≥ 0,5 MW biogaz inny bez CHP < 0,5 MW biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW biogaz inny w CHP < 0,5 MW biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW disb lub układy hybrydowe itpo lub disw itpo, disb lub układy hybrydowe < 50 MW w CHP 2020.11.12
Nowa > 1 MW biopłyny hydroenergia > 1 MW geotermia wiatr na morzu 2020.11.17
Nowa > 1 MW biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW biogaz rolniczy w CHP > 1 MW 2020.11.19
Nowa > 1 MW wiatr na lądzie > 1 MW PV > 1 MW 2020.11.26
Nowa ≤ 1 MW wiatr na lądzie ≤ 1 MW PV ≤ 1 MW 2020.12.03

Jak widać, tegoroczne sesje rozpoczną się 3 listopada od aukcji dla istniejących instalacji biogazu rolniczego, o mocy powyżej 1MW. W ślad za nią, rozpoczną się kolejne aukcje, przy czym sesje przeznaczone dla nowych dużych i małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych przewidziane są odpowiednio na 26 listopada 2020 r., 3 grudnia 2020 r.

17 września 2020 r. Minister Klimatu zatwierdził Regulamin Aukcji OZE na rok 2020. Regulamin określa:

1) szczegółowe zasady organizacji Aukcji, w tym składania ofert,

2) przebieg i sposób rozstrzygnięcia Aukcji,

3) warunki przetwarzania danych dotyczących Wytwórców,

4) wymagania techniczne dotyczące dostępu do IPA,

5) sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu Aukcji,

6) warunki zawieszenia dostępu do IPA,

7) szczegółowe warunki techniczne składania wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2 Ustawy OZE (Zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków sprzedawcy zobowiązanego na nabywcę instalacji odnawialnego źródła energii).

Zgodnie z komunikatem Prezesa URE, Nowy Regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to:

  • składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
  • doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług,
  • zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,
  • doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.
logo-footer