Jak uniknąć mandatu za brak maseczki? – to jedno z ostatnio najczęściej zadawanych pytań prawnikom z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy. Wszystko za sprawą braku podstaw do nakładania mandatów przez policję i kar grzywny przez sanepid w związku z nieprzestrzeganiem nakazów i zakazów wprowadzanych w związku z panującym stanem epidemii w Polsce. Oceńmy tę sprawę od strony prawnej.

Odwołanie od mandatu za brak maseczki

Wątpliwe pozostaje czy wprowadzane obowiązki/nakazy np. zasłaniania twarzy w miejscach publicznych bądź zakazy przemieszczania zostały wprowadzone zgodnie z konstytucją i czy istnieje podstawa prawna egzekwowania tego obowiązku.

Nakaz stosowania środków profilaktycznych, można wprowadzić, jedynie wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Wobec czego wprowadzony powszechnie obowiązek noszenia maseczek, łamie konstytucyjne prawa i wolności. Istnieje zatem podstawa do nieprzyjmowania mandatu bądź odwoływania się od decyzji administracyjnej.

Co zrobić po otrzymaniu mandatu za brak maseczki?

Wyjścia są dwa. Jeśli uważasz, że mandat za brak maseczki został nałożony bez podstaw prawnych, bądź nie naruszyłeś obowiązujących przepisów, w ciągu siedmiu dni można się od takiego mandatu odwołać.

Aby odwołać się od mandatu, należy złożyć odpowiedni wniosek o uchylenie mandatu. Należy go przedłożyć w sądzie rejonowym odpowiadającym miejscu jego wystawienia. Oczywiście możesz zdecydować o zapłacie mandatu. W naszej ocenie istnieje duża szansa na pozytywne uwzględnienie wniosku. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez m.in. Sąd Rejonowy w Kościanie (sygn. II W 71/20), w którego uzasadnieniu przeczytamy m.in. że nakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych został wprowadzony bezprawnie, z naruszeniem konstytucji.

Dodatkowo, Sąd trafnie wskazał, że nakaz stosowania środków profilaktycznych, można wprowadzić, jedynie wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Wobec czego wprowadzony powszechnie obowiązek noszenia maseczek, łamie konstytucyjne prawa i wolności.

Jak zapłacić mandat?

Od 1 stycznia 2016 r. wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole. Numery kont bankowych można sprawdzić na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Jak nie płacić mandatu za brak maseczki

Przedawnienie mandatu. Po jakim czasie przedawnia się mandat?

W dużym uproszczeniu, przedawnienie mandatu oznacza, że po upływie określonego w przepisach terminu, nie ma możliwości skutecznego, przymusowego egzekwowania należnej grzywny. Zgodnie z kodeksem wykroczeń orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 3 lata.

Macie Państwo problem związany z mandatem za brak maseczki? Potrzebujecie Państwo wsparcia skutecznej i doświadczonej kancelarii w tematyce związanej z odwołaniem się od decyzji administracyjnej? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer