franki kredyty

3 października 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie państwa Dziubaków, który jest następstwem  czterech pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Państwo Dziubakowie wnieśli pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu z uwagi na nieuczciwe w ich ocenie postanowienia w zakresie mechanizmu indeksowania. Głównym zarzutem było uprawnienie banku do jednostronnego ustalania kursu waluty, po jakim przeliczano na złote raty kredytu indeksowanego do CHF, w wyniku czego doszło do obowiązku spłaty wyższej kwoty kredytu niż udzielona.

Trybunał Sprawiedliwości stanął po stronie osób, które wzięły kredyt hipoteczny we frankach. Sąd nie ma możliwości zastąpienia sprzecznych z prawem zapisów w umowie kredytowej innymi rozwiązaniami – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W komunikacie prasowym dot. wyroku nr 129/19 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czytamy: “W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnego prawa cywilnego. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”

Orzeczenie TSUE, co do zasady, należy ocenić jako korzystne dla frankowiczów. Z jednej strony daje bowiem możliwość unieważnienia umowy kredytowej, z drugiej może skutkować “odfrankowaniem” kredytu, licząc po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania, zmniejszeniem obecnego zadłużenia i spadkiem raty kredytu.

Nie ma jednak wątpliwości, że wiąże ono sąd, który skierował wniosek prejudycjalny i poprosił o rozstrzygnięcie. Tym samym, nie oznacza on automatycznego rozstrzygnięcia dla innych kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe indeksowane do franka lub innych walut. Niewątpliwie jednak, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprawia pozycję frankowiczów w sporach z bankami i może doprowadzić do ukształtowania się korzystnej dla nich linii orzeczniczej w polskich sądach – komentuje wyrok trybunału Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow

logo-footer