Plaża wakacje okulary koronawirus

Koronawirus uderzył w życie prywatne i zawodowe na całym świecie. Jako kancelaria pomagamy Państwu jeszcze bardziej, zapewniając ochronę prawną w tych trudnych chwilach, ale również informując za pomocą strony internetowej. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a prawa konsumenta; koronawirus a zwroty za odwołane wakacje. Zapraszamy.

Koronawirus w Polsce. Koronawirus a wczasy. Czy mogę odwołać wyjazd?

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej przewidują, iż odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Uczestnik wycieczki odstępując od umowy, może otrzymać zwrot opłaty za wycieczkę dopiero po 180 dniach od odstąpienia.

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w niektórych przypadkach. Jakich? Np. w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Zakładając, że taki voucher ma termin ważności w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer