Koronawirus Pracownicy budowa

Koronawirus sparaliżował świat w błyskawicznym tempie. Koronawirus w Polsce również mocno daje się we znaki.  Nie tylko gwarantujemy opiekę prawną, ale również chcemy informować Państwa. Będziemy odpowiadać na pytania, które docierają do naszej Kancelarii. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a pozwolenia pobytu i prawa pracy dla cudzoziemców. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. Jak aktualnie w Polsce wygląda sytuacja legalizacji pobytu i prawa pracy cudzoziemców?

Cudzoziemiec, aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać podstawę legalnego pobytu oraz możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy. W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym przedłużono:

  • legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu;
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostały terminy:

  • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
  • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

2. Koronawirus w Polsce. Czy pozwolenia na pracę dla cudzoziemców będą automatycznie przedłużone?

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej ws. COVID-19 przewidują, iż za legalny uznaje się pobyt cudzoziemców, którzy zamierzają realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z epidemią koronawirusa. Uchwalone przez Sejm przepisy w ciągu 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, w zależności od tego który z nich obowiązywał ostatni – przedłużeniu ulegnie legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który kończył się w okresie jednego z tych dwóch stanów. Podobnie przedłużeniu ulega termin na składanie wniosków o legalizację pobytu oraz ważność zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przesunięte zostają także terminy na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski i dobrowolnego powrotu.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer