Koronawirus - praca zdalna

Koronawirus sparaliżował świat w błyskawicznym tempie. Koronawirus w Polsce również mocno daje się we znaki.  Nie tylko gwarantujemy opiekę prawną, ale również chcemy informować Państwa. Będziemy odpowiadać na pytania, które docierają do naszej Kancelarii. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a nadgodziny w pracy zdalnej; koronawirus a praca na kwarantannie, koronawirus a normowanie czasu w pracy zdalnej. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. Korona wirus a praca zdalna i nadgodziny. Czy praca zdalna, przekraczająca 8h, powinna być rozliczana jako nadgodziny?

Tak. Aktem prawnym regulującym zasady, obowiązki oraz prawa pracodawców i pracowników jest kodeks pracy. Ponieważ kodeks pracy nie reguluje wprost „pracy zdalnej”, ważnym aspektem umowa pracownika z pracodawcą. W związku z pandemią powinni ustalić oni, że w czasie objęcia kwarantanną bądź w okresie obowiązywania stanu epidemiologicznego, pracownik będzie wykonywał pracę zdalną na zasadach uzgodnionych przez obie strony i bezsprzecznie wynikających z wewnętrznych procedur obowiązujących u pracodawcy.

W takim przypadku pracownik będzie uprawniony do pełnego wynagrodzenia, jakie niewątpliwie otrzymywałby, gdyby pracował w dotychczasowych warunkach, również wynagrodzenie za nadgodziny.

2. Koronawirus w Polsce. Czy pracownik na kwarantannie pracuje zdalnie? Czy dostaje normalnie pensję?

Tak, pracownik dostaje normalną pensję. Aktem prawnym regulującym zasady, obowiązki oraz prawa pracodawców i pracowników jest kodeks pracy.  Kodeks pracy nie reguluje wprost „pracy zdalnej”. Pracownik może umówić się z pracodawcą, że w czasie objęcia kwarantanną będzie wykonywał pracę zdalną na zasadach uzgodnionych przez obie strony.

W takim przypadku pracownik będzie uprawniony do pełnego wynagrodzenia, jakie niewątpliwie otrzymywałby, gdyby pracował w dotychczasowych warunkach.

3. Koronawirus w Polsce. Jak normować czas pracy podczas pracy zdalnej?

Aktem prawnym regulującym zasady, obowiązki oraz prawa pracodawców i pracowników jest kodeks pracy.  Kodeks pracy nie reguluje wprost „pracy zdalnej”. Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi mieć konkretnej formy może być wydane na piśmie, ustnie, telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonane zadania pozwolą na udokumentowanie czasu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

4. Koronawirus w Polsce. Czy pracownik może wymusić na pracodawcy pracę zdalną?

Odpowiedź zależy od charakteru pracy oraz jej warunków. Będzie negatywna w przypadku, gdy zakres obowiązków jakie wykonuje pracownik uniemożliwia wykonywanie pracy zdalnej. Będzie negatywna również wówczas, gdy pracodawca zapewnia wykonywanie w miejscu pracy odpowiednich warunków sanitarnych i BHP.

Wynika to z art. 210 kodeksu pracy, który stanowi, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.  Z pewnością taka sytuacja będzie miała miejsce gdy pracodawca nie zabezpiecza w miejscu pracy środków czystości/dezynfekcji, w szczególności dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.

W związku z powyższym nie ma możliwości bezwzględnego zmuszenia pracodawcy do skierowania do pracy zdalnej, bez odpowiedniego uzasadnienia.

Restrykcje na pracodawcach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, bezsprzecznie nałożono na pracodawców restrykcyjne obowiązki w zakresie BHP.

Poniżej prezentujemy restrykcje w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.:

  • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
  • obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, są obowiązani dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego;
  • zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
  1. a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  2. b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer