Koronawirus. Kobieta w maseczce i laptop

Pandemia koronawirusa w Polsce wpływa na każdą dziedzinę życia. Dlatego m.in. za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy na niektóre z pytań docierających do naszej Kancelarii. Dotyczą ważnych spraw z życia codziennego. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a notariusze; koronawirus a terminy urzędowe; koronawirus a terminy sądowe; koronawirus a wizyta u prawnika.

1. Koronawirus a notariusze. Czy notariusze przyjmują klientów?

Krajowa Rada Notarialna w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce, wprowadziła obowiązek funkcjonowania kancelarii notarialnych przez co najmniej 6 godzin dziennie. Może on jednak ulec modyfikacjom.

Indywidualną decyzję o charakterze funkcjonowania kancelaria notarialnej, notariusz powinien podjąć w sposób samodzielny i suwerenny. Kierować się powinien potencjalnymi skutkami bezpieczeństwa, ale również konsekwencjami ekonomicznymi. Na notariuszu leży konieczność zapewnienia dostępu do czynności notarialnych o charakterze niezbędnym.  Zwłaszcza spraw niecierpiących zwłoki.

Notariusze stosują się do zaleceń wydawanych przez organy państwowe w zakresie mającym pomóc ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż wiele kancelarii notarialnych ograniczyło przyjmowanie klientów w swoich kancelariach. Nie oznacza to jednak, iż kancelarie te całkowicie zamknęły swoją działalność na okres epidemii.  Wiele kancelarii pracuje zdalnie, jednak jest możliwość umówienia się na czynność notarialną po wcześniejszym umówieniu terminu czynności telefonicznie bądź drogą mailową.

2. Koronawirus a terminy sądowe. Co z urzędami podczas koronawirusa?

Stan epidemii Covid-19 wymusił na ustawodawcy wprowadzenie licznych ograniczeń oraz zmian polegających na zawieszeniu bądź wstrzymaniu biegu terminów procesowych oraz sądowych np. w postępowaniach karnych, egzekucyjnych, sądowych czy w sprawach o wykroczenia. Oznacza to, że termin nie rozpoczyna biegu a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Co istotne, wprowadzona zmiana nie dotyczy prawa materialnego a procesowego. Wprowadzoną zmianą, ustawodawca nie wstrzymał biegu terminu prawa materialnego innego niż prawa administracyjnego.

Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ, wszelkie terminy, związane np. z przedawnieniem roszczenia o zapłatę w sprawie cywilnej biegną dalej.

3. Koronawirus – a wizyta u prawnika i na poczcie

Odebranie poczty można zaliczyć do niezbędnych spraw życia codziennego.

Co do wizyty u prawnika należy się zastanowić, czy ma ona charakter pilny i czy nie może odbyć się w późniejszym czasie. Wielu prawników obecnie pracuje zdalnie, zatem proszę rozważyć możliwość kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość i omówienia pisma telefoniczne lub przez Internet.

Wnioski mogą być również uzupełniane i składane elektronicznie. Jeżeli jednak jest to sprawa, której nie można odwlekać i można wypełnić wniosek jedynie osobiście u prawnika, to z pewnością można udać się na takie spotkanie.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer