Koronawirus mężczyzna w masce

Koronawirus z całą siłą uderzył w życie prywatne i zawodowe na całym świecie. Jako kancelaria pomagamy Państwu, zapewniając ochronę prawną w tych trudnych chwilach, ale również informując za pomocą strony internetowej. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a ustalenie ojcostwa; koronawirus a funkcjonowanie sądów, koronawirus a agresywny mąż. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. Jestem w trakcie ustalania prawnego ustalania ojcostwa dla swojego dziecka. Jak teraz funkcjonują sądy?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Aby jednak upewnić się co dzieje się z naszą sprawą najlepiej skontaktować się z danym sądem.

2. Koronawirus w Polsce. Mój mąż miał nakaz wyprowadzenia się z domu w związku z rozwodem. Czy sytuacja związana z koronawirusem coś zmienia?

Nie. Ustawy i rozporządzenia na obecną chwilę nie regulują tej kwestii.

3. Koronawirus w Polsce. Mój mąż jest agresywny. Ze względu na koronawirusa musimy mieszkać razem w stałym zamknięciu. Czy mogę wnieść o wyrzucenie go z domu podczas koronawirusa?

Działalność sądów jest w dużej mierze zawieszona co może utrudnić uzyskanie ochrony prawnej. Jednakże każdy przypadek agresji ze strony męża należy zgłaszać na Policję. Jeżeli jest to możliwe warto rozważyć, czy samemu można zmienić miejsce zamieszkania.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer