Koronawirus - rodzina

Koronawirus w Polsce wpływa na każdą dziedzinę życia. Dlatego m.in. za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy na niektóre z pytań docierających do naszej Kancelarii. Dotyczą ważnych spraw z życia codziennego. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy; co to znaczy “członek rodziny”; koronawirus a opieka nad dziećmi i wizyta dziadków. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. W jakich sytuacjach przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, czy szkoły?

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID–19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem do lat 8;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Koronawirus w Polsce. Co – według prawa – znaczy „członek rodziny”?

Rozporządzenie posługuje się terminem „osoby najbliższej” i odwołuje się do definicji tego pojęcia zawartej w Kodeksie karnym, zgodnie z którą:
osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty (szwagier, szwagierka) w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Koronawirus w Polsce. Czy wizyta dziadków to dobry pomysł?

Zdecydowanie należy odradzić wizyty dziadków. Przede wszystkim jest to grupa wiekowa narażona na największe ryzyko w razie zakażenia. Zalecane jest wstrzymanie się ze spotkaniami rodzinnymi do czasu wygaśnięcia epidemii.

4. Koronawirus w Polsce. Co z opieką nad dziećmi, gdy rodzice chorują na koronawirusa?

W takim przypadku najlepiej poprosić bliską osobę o pomoc w opiece nad dziećmi. Istotne, aby nie byli to dziadkowie, którzy są w grupie ryzyka. W przeciwnym razie pozostaje niestety pogotowie opiekuńcze albo dom małego dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 3 lat. Dzieci w wieku od 20 tygodnia do 1 roku mogą zostać skierowane do żłobka opiekuńczego.

5. Koronawirus w Polsce. Czy mogę sprowadzić mamę do swojego domu? Sama jestem samotną matką.

Odradzany jest kontakt starszych osób z młodszymi, z uwagi na to, że dziadkowie dużo ciężej przechodzą zarażenie koronawirusem. Jeżeli jest konieczność odwiedzania starszych rodziców należy pamiętać o zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, w szczególności odstępu min. 2 m, odpowiedniej odzieży ochronnej oraz prawidłowej higieny (częste mycie rąk).

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer