Koronawirus mycie rąk

Koronawirus w Polsce wpływa na każdą dziedzinę życia. Dlatego m.in. za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy na niektóre z pytań docierających do naszej Kancelarii. Dotyczą ważnych spraw z życia codziennego, z pewnością istotnie wpływając na życie każdego z nas. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a zmuszenie pracownika do urlopu; co z open space; koronawirus a własne wytyczne bezpieczeństwa. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. Koronawirus – czy mogę zmusić pracownika do urlopu?

W czasach pandemii i kryzysu ekonomicznego jest to z pewnością bardzo ważne zagadnienie. Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop tylko w przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, nie wykorzystanego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Koronawirus w Polsce. Co z open space podczas koronawirusa?

Bez wątpienia pracodawca zobowiązany jest, zapewnić, by wirus COVD-19 nie rozprzestrzeniał się w na terenie zakładu pracy. Niewątpliwie powinien zrobić to przez taką organizację pracy, która jeszcze bardziej ograniczy osobiste kontakty pomiędzy pracownikami. Reasumując, jeżeli praca na open space zagrażałaby zdrowiu i życiu pracowników, zalecane jest zastosowanie pracy zdalnej.

3. Koronawirus w Polsce. Podejrzewam swojego pracownika o koronwirusa – co mogę zrobić jako szef?

Załóżmy, że pracodawca podejrzewa swojego pracownika o zarażenie wirusem COVID-19, przede wszystkim powinien niezwłocznie zawiadomić Sanepid bądź odpowiednie służby o możliwym wystąpieniu choroby u pracownika. Oczywiście, w związku z tym pracodawca powinien podjąć działania związane z  ochroną życia i zdrowia pozostałych pracowników np. poprzez dezynfekcje pomieszczeń, skierowanie pracowników na pracę zdalną, kończąc na kwarantannie. Bez wątpienia wszystkie te działania mają służyć bezpieczeństwu: pracodawców, pracowników i otoczenia.

4. Koronawirus w Polsce. Koronawirus a własne wytyczne pracodawcy

Przede wszystkim nadzwyczajne okoliczności nie zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu wirusem COVID-19. W rezultacie pracownik jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W rezultacie takiego współdziałania można liczyć na efektywniejszą walkę z wirusem.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer