Koronawirus Dokument podpis

Koronawirus w Polsce wpływa na każdą dziedzinę życia. Dlatego m.in. za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy na niektóre z pytań docierających do naszej Kancelarii. Dotyczą ważnych spraw z życia codziennego. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a leasing; odroczenie terminu zapłaty rat i klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków. Zapraszamy.

Koronawirus a leasing – wiadomości ogólne

Leasingobiorcy oraz firmy udzielające leasingu mogą liczyć na pakiet rządowych działań. Rozwiązania dotyczą tarcza antykryzysowa umożliwia:

  • otrzymanie pożyczek, gwarancji i poręczeń klientom i firmom leasingowym,
  • re-gwarancję umów leasingowych,
  • ubezpieczenie transakcji leasingowych.

Koronawirus a leasing – odroczenie terminu zapłaty rat

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą zwrócić się do leasingodawcy z wnioskiem o odroczenie terminu zapłaty rat leasingowych i umorzenia odsetek w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. Firmy leasingowe samodzielnie wprowadzają wakacje leasingowe dla przedsiębiorców. Zobowiązania odroczyć można o 3, 4, 5 lub 6 miesięcy.

Koronawirus a leasing – klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków

Gdy polubowne próby rozwiązania zaistniałej sytuacji nie przyniosą efektu, to do rozważenia jest również skorzystanie z klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków uregulowanej w art. 3571 kodeksu cywilnego [Rebus sic stantibus]:§  1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Korzystający z leasingu mogą także szukać podmiotów zainteresowanych wstąpieniem w umowy leasingu (cesja umowy).

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer