W pierwszej kolejności powinniśmy odróżnić poroże od tzw. „zrzutów poroża”, które popularnie nazywane są „rogami”. Zrzuty stanowią poroże jelenia lub sarny, które raz do roku gubią samce tych gatunków i jako element runa leśnego mogą stanowić własność znalazcy. Należy pamiętać, iż poszukiwanie jest zabronione w miejscach obarczonych stałym lub okresowym zakazem wstępu (art. 26 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) oraz na terenie Parków Narodowych oraz Rezerwatów Przyrody.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku znalezienia całego wieńca, czyli poroża wraz z czaszką. W takim przypadku należy powiadomić Administrację Lasów Państwowych lub lokalne koło łowieckie.

Zgodnie z art.  15 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: „1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – własność Skarbu Państwa. 2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własność Skarbu Państwa. 3. Osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży.”

logo-footer