Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku – dla spadków i darowizn. W 2022 roku w związku z brakiem oficjalnego komunikatu o zmianie wysokości kwoty wolnej oraz wysokości podatku, wszystko wskazuje na to, że wartości pozostaną bez zmian (takie same jak w 2021 roku).

Kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn w 2023

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

1) 10.434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;

2) 7.878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;

3) 5.308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej – wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Jak zgłosić spadek lub darowiznę w urzędzie skarbowym?

Po otrzymaniu darowizny, obdarowany co do zasady powinien zgłosić ją w urzędzie skarbowym na druku SD Z2, którego wzór oraz instrukcję wypełnienia znajdziemy tutaj:  Druk SD Z2, czyli formularz zgłoszenia otrzymania darowizny. Natomiast w przypadku spadku odpowiednim drukiem z którego należy skorzystać jest SD 3.

logo-footer