Polecenie spadkowe przykłady

W poprzednim artykule dotyczącym polecenia spadkowego (więcej na temat polecenia spadkowego można znaleźć pod tym linkiem) informowaliśmy m.in. co to jest polecenie spadkowe? Kiedy jest ważne polecenie spadkowe? Kto może egzekwować wykonanie polecenia spadkowego. W niniejszym wpisie podamy więcej przykładów, czego może dotyczyć polecenie spadkowe.

Polecenie spadkowe – najważniejsze informacje

Podsumowując artykuł dotyczący polecenia spadkowego warto podkreślić najważniejsze informacje:

  1. Polecenie spadkowe może mieć charakter (wartość) majątkową lub niemajątkową.
  2. Treść polecenia spadkowego może dotyczyć obowiązku wykonania (czynienia) lub powstrzymania się od czynienia (zaniechania określonego działania).
  3. Wykonawca polecenia spadkowego zostaje obciążony tzw. długiem spadkowym. Nie ma on charakteru zobowiązania, nie istnieje wierzyciel, lecz funkcjonuje jedynie obowiązek.
  4. Spadkodawca może obciążyć poleceniem spadkobiercę (testamentowy lub i ustawowy), zapisobierca (zwykły, windykacyjny lub dalszy).
  5. Polecenie może mieć na celu interes np. spadkodawcy, osoby obciążonej poleceniem, osoby trzeciej, grupy ludzi lub interes społeczny.

Polecenie spadkowe – przykłady z życia

Skoncentrujmy się na przykładach, które pozwolą zobrazować skalę możliwości związanych z postanowieniem spadkowym, czyli odnieśmy się do punktu numer pięć.

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu interes spadkodawcy. Mogą należeć do nich:

– sprawienie tablicy upamiętniającej osobę zmarłego;

– zorganizowanie pogrzebu zmarłego;

– odrestaurowanie/postawienie nowego nagrobka na grobie zmarłego (lub jego rodziny).

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu interes osoby obciążonej poleceniem. Mogą należeć do nich:

– podjęcie edukacji na określonej uczelni;

– obowiązek ukończenia studiów wyższych.

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu interes osoby trzeciej. Mogą należeć do nich:

– zapewnienie warunków bytowych osobie trzeciej (np. żonie lub mężowi zmarłej osoby);

– zapewnienie opieki medycznej (np. żonie czy mężowi zmarłej osoby lub innej osobie trzeciej, wskazanej przez spadkodawcę)

– zapewnienie wsparcia/opieki związanej z codziennymi sprawami (np. żonie lub mężowi zmarłej osoby);

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu interes grupy osób. Mogą należeć do nich:

– zapewnienie dalszego funkcjonowania fundacji zainicjowanej przez spadkodawcę, która działa na rzecz określonej grupy osób;

– wsparcie określonej grupy osób opieką lub świadczeniem pewnych usług.

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu interes społeczny. Mogą należeć do nich:

– zainicjowanie lub kontynuacja prowadzenia czynności o charakterze charytatywnym.

Przykłady poleceń spadkowych mające na celu zaniechanie działań. Mogą należeć do nich:

– zakończenia działań przez jednego ze spadkobierców, negatywnie wypływających na pozostałych spadkobierców;

– powstrzymanie się od kontaktów z konkretną osobą lub grupą osób.

logo-footer