Polski Ład 2.0 - kolejne zmiany dla pracowników

14 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą przepisy obowiązującego od początku 2022 r. Polskiego Ładu. Część zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r. i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2022 roku, inne mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Do najważniejszych zmian należą:

  1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej zostanie zniesiona i nie będzie już stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek. Aby zapewnić, że podatnicy nie zapłacą wyższego podatku za rok 2022 wskutek likwidacji tej ulgi, zostanie wprowadzony tzw. podatek hipotetyczny.

  1. Stawka PIT 12% zamiast 17%

Obniżona stawka podatku będzie stosowana przy poborze zaliczek od lipca 2022 r., ale w rozliczeniu rocznym będzie miała zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej osiągniętych przez podatnika w całym 2022 r.

  1. Wyższe darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

Ustawa podwyższa z 1% do 1,5% limit odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

  1. Rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci

Preferencja, która wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2022 r. przywróci mechanizm rozliczenia obowiązujący do końca 2021 r. i będzie przysługiwała w takim samym zakresie niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie.

logo-footer