Matka z dzieckiem. Podrzuca dziecko. Urlop macierzyński

Urlop macierzyński, powrót po urlopie macierzyńskim do pracy, a także urlop wychowawczy to niezwykle istotne kwestie dla rodzin. Nie tylko z racji przyjścia na świat dziecka, ale też spraw związanych z planami i karierą zawodową. Taka sytuacja wiąże się z określonymi prawami i zasadami. Przedstawiamy pięć rzeczy, które powinno się wiedzieć po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński a urlop wychowawczy

Urlop macierzyński – jest to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona.

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczy dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim korzystają ze szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Co istotne, również po powrocie do pracy pracownikowi przysługuje szereg uprawnień.

Urlop wychowawczy –  następuje po okresie urlopu macierzyńskiego. Umożliwia opiekę nad dzieckiem w w początkowym okresie jego życia. Jest mniej uregulowany czasowo.

Niezależnie jednak od tego, czy mówimy o urlopie  macierzyńskim czy o urlopie wychowawczym pracownikowi przysługują określone prawa.

  1. Powrót po urlopie macierzyńskim. Urlop wychowawczy – czy można zwolnić pracownika?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

  1. Powrót po urlopie macierzyńskim. Urlop wychowawczy – obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

  1. Powrót po urlopie macierzyńskim. Urlop wychowawczy – przerwa na karmienie

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

  1. Powrót po urlopie macierzyńskim. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko.

  1. Powrót po urlopie macierzyńskim. Urlop wychowawczy – zakaz pracy w godzinach nadliczbowych bez zgody pracownika

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

logo-footer