Czy będzie nowa ustawa prawo zamówień publicznych? Takie pytanie pada od kilku miesięcy i nie jest ono bezzasadne. Pierwsze konsultacje na temat gruntownych zmian w zakresie prawa zamówień publicznych odbyły się bowiem w czerwcu tego roku. We wrześniu prace na ten temat potwierdził Hubert Nowak, p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prawo zamówień publicznych – pierwsze konsultacje

Pierwsze konsultacje dotyczące zmian prawa zamówień publicznych odbyły się 11 czerwca 2018 roku. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości, Urzędu Zamówień Publicznych, a także zainteresowanymi tematyką reprezentantami wykonawców i zamawiających.

Spotkanie konsultacyjne podzielono na dwa bloki tematyczne dotyczące: ogólnej natury systemu prawa zamówień publicznych oraz uwag związanych ze środkami ochrony prawnej.

Najważniejszymi zagadnieniami konsultacji było:

– Wzrost procentowy innych form udzielenia zamówień publicznych. Na chwilę obecną ok. 90% zamówień publicznych udziela się w procedurze otwartej. Najczęściej, z pozostałych 10%, realizuje się w trybie z wolnej ręki. Podstawowym założeniem jest zainteresowanie zamawiających i wykonawców innymi formami realizacji, zwłaszcza opartymi o negocjacje i dialog konkurencyjny. Ma to zwiększać wartość składanych ofert oraz aktywizować mniejsze podmioty (małe i średnie przedsiębiorstwa).

–   Wykluczenia z postępowania. Projektodawcy zamierzają ograniczyć liczbę przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania zamówień publicznych. Na pewno pozostaną jednak te, które odnoszą się do zaległości podatkowych potencjalnego wykonawcy, jak również wyroków sądowych, którymi skazany został minimum jeden z członków spółki startującej w procedurze.

– Rażąco niska cena. Zmiany prawa zamówień publicznych nie uwzględniają dokonywania zmian w tym zakresie.

– Szansa dla MŚP. 30% zamówień podprogowych ma być przeznaczonych dla sektora MŚP.

– Wprowadzenia systemu certyfikacji podmiotów biorących udział w procedurze zamówień publicznych.

– Sprawy o mniejszym ciężarze gatunkowym mają trafiać do 1-osobowego składu arbitrów KIO (nie jak dotychczas 3-osobowego).

– Odwołania w pełnym zakresie będą przewidziane także dla tych zamówień, które są poniżej progów Unii Europejskiej.

– Termin na wniesienie skargi ma wynosić 14 dni, a opłata od skargi na orzeczenie KIO zmniejszona. Ponadto wykonawca będzie mógł domagać się ryczałtowego odszkodowania w wysokości 1%, jednak nie więcej niż w wysokości 100 tys. złotych, o ile doszło do zawarcia umowy z naruszeniem PZP. Poza tym wykonawca będzie mógł domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, które nie ulegną zmianie.

Nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych” czy tylko zmiany?

We wrześniu odbył się cykl spotkań i konferencji w całej Polsce z przedstawicielami biznesu pt.: “”Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany”. To podczas nich padła deklaracja z ust Huberta Nowaka, p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Pracujemy nad nową koncepcją prawa zamówień publicznych, w której stawiamy na małych i średnich przedsiębiorców – przyznał.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologię Polska oraz Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast partnerami cyklu spotkań były: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od pierwszych konsultacji można było odnieść wrażenie, że reformy – chociaż gruntowne – mają oznaczać zmiany dotychczasowej ustawy o prawie zamówień publicznych, a nie wprowadzenie nowej ustawy “Prawo zamówień publicznych”. Tezie tej zaprzeczyła dopiero minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznała, że zmiany mają być bardziej rewolucyjne. – Przygotowujemy nową ustawę, a nie nowelizację – powiedziała Emilewicz. – Przepisy, które obowiązują dzisiaj, były wielokrotnie nowelizowane – wraz z kolejnymi dyrektywami unijnymi – i w efekcie brakuje nam spójnego systemu zamówień publicznych – dodała minister przedsiębiorczości i technologii.

Kto zyska na reformie prawa zamówień publicznych?

Głównym założeniem zmian prawa zamówień publicznych ma być zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach publicznych. Nowe narzędzia prawne oraz informatyczne mają zachęcać mniejsze podmioty do aktywności w tym zakresie.

Zachęcać mają do tego nie tylko bezkosztowe rozwiązania informatyczne, konsolidujące wiadomości na temat przeprowadzanych przetargów, umożliwiające pozyskiwanie informacji i uczestnictwo w procedurach, jak również założenia ustawowe np. zwiększenie zamówień podprogowych, zarezerwowanych dla sektora MŚP do 30%.

Według Huberta Nowaka zaplanowane zmiany przeprowadzone mają być z myślą nie tylko o sektorze MŚP, ale również o startupach, na których aktywizację bardzo liczą twórcy zmian w prawie zamówień publicznych.

Kiedy wejdzie reforma prawa zamówień publicznych?

Podczas pierwszych, czerwcowych konsultacji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych można było jedynie dowiedzieć się, że w ciągu następnych 30 dni odbędą się kolejne narady.  Podczas konferencji „”Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany” padało jedynie nieoficjalne „koniec roku”.

Kiedy więc można spodziewać się konkretów związanych z reformą prawa zamówień publicznych? Wypowiedź minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zawierała dwa istotne aspekty. Po pierwsze, szefowa MPiT zapowiedziała nową ustawę prawa zamówień publicznych, a nie tylko poważne zmiany, po drugie, podała datę. – Chcielibyśmy do listopada zakończyć przygotowanie projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych, aby w listopadzie wysłać ją do konsultacji i uzgodnień – przyznała.

Aktualna ustawa prawo zamówień publicznych

Aktualnie w Polsce obowiązuje ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Była ona nowelizowana, zwłaszcza ze względu na dyrektywy Unii Europejskiej.

Poniżej prezentujemy aktualne (stan na październik 2018 rok) materiały do ściągnięcia, które Państwu mogą pomóc.

Ściągnij aktualną ustawę prawo zamówień publicznych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) – tekst jednolity

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp

Prawo zamówień publicznych a kancelaria Krzeszewski i Partnerzy

         Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy z dużym zainteresowaniem przygląda się pracom nad zmianami związanymi z prawem zamówień publicznych. Mamy bowiem bardzo duże doświadczenie związane z tą specjalizacją. Przeprowadziliśmy wiele kompleksowych projektów związanych z prawem zamówień publicznych, zarówno dla oferentów, jak i wykonawców.

Zmiany planowane przez Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Urząd Zamówień Publicznych cieszą, jednak zdajemy sobie sprawę, że wsparcie doświadczonej kancelarii przełoży się na skuteczniejsze wykonanie przedsięwzięć związanych z zamówieniami publicznymi, nie tylko po wprowadzeniu gruntownych zmian w prawie.

Pozwolimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej, ale także skutecznie doradzimy rozwiązania biznesowe, co pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Od lat realizujemy bowiem doradztwo związane z wyborem odpowiedniego trybu, zajmujemy się obsługą prawną na etapie realizacji zamówienia publicznego, analizami dokumentacji przetargowej, pomocą w tworzeniu konsorcjów, przygotowaniem i negocjowaniem umów z podwykonawcami.

Warto zaufać doświadczonej kancelarii. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że starający się o zamówienia publiczne stracili możliwość zarobienia pieniędzy przez niewystarczającą wiedzę prawną, potwierdzając tym samym starożytną sentencję „Ignorantia iuris nocet” (Nieznajomość prawa szkodzi).

„Prawo zamówień publicznych” w kancelarii Krzeszewski i Partnerzy – tym zajmujemy się (LINK). Macie Państwo nietypowe pytanie? Prowadzicie nietypową formę działalności? Nie szkodzi, wystarczy skontaktować się z nami.

logo-footer