Wypadek samochodowy. Policja

Niniejszy artykuł dotyczący regulacji ruch pojazdów w lesie rozczaruje raczej miłośników off-roadu, gdyż ruch pojazdów silnikowych (samochodów, motocykli czy quadów) po drogach leśnych jest co do zasady zakazany. Warto jednakże poznać wyjątki od tej reguły i poruszać się po drogach leśnych w sposób legalny, gdyż w przeciwnym wypadku narażamy się na ukaranie w postaci mandatu.

Materię ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi oraz motorowerem po lesie reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o lasach: „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”

Z powyżej regulacji wynika, że drogi leśne niedopuszczone do ruchu publicznego nie wymagają oznakowania. Kierowcy znajdujący się w lesie powinni zatem mieć na uwadze, że poruszanie się po drodze leśnej pojazdami wymienionymi w art. 29 ust. 1 ustawy o lasach może być zakazane niezależnie od tego czy w danym miejscu znajduje się szlaban, oznaczenie znakiem B-1 (zakaz ruchu) czy też nie. Brak oznakowania nie stanowi bowiem,  iż droga jest dostępna do ruchu pojazdów.

logo-footer