Policjant. Policja

Kto zapłaci za uchylony przez Sąd mandat? W sieci pojawiły się nawet artykuły, które rozgrzały media społecznościowe. Czy policjant zapłaci z własnej kieszeni? Przedstawiamy komentarz prawników z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy.

Na początku stycznia w Internecie oraz na łamach różnych portali społecznościowych pojawiła się informacja, że w przypadku uchylenia przez Sąd nałożonego mandatu za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów epidemicznych, możliwe będzie pozwanie o odszkodowanie policjanta, który go wystawił.  Co to oznaczałoby w praktyce? Policjant wykonujący zlecone mu obowiązki służbowe, odpowiadałby własnym majątkiem.

Wskazana powyżej informacja jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd. W obecnie obowiązującym stanie prawnym mało prawdopodobne jest dochodzenie indywidualnej odpowiedzialności policjanta. Policjant działa zgodnie z rozporządzeniem  i w tym sensie należycie wykonywał obowiązki. To do kompetencji Sądów należy rozstrzyganie czy wprowadzone przepisy są zgodne z konstytucją czy nie.

Ewentualnego odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych należałoby dochodzić na drodze sądowej występując przeciwko Skarbowi Państwa, a nie przeciwko konkretnemu funkcjonariuszowi policji.

Macie Państwo problem związany z mandatem za brak maseczki? Potrzebujecie Państwo wsparcia skutecznej i doświadczonej kancelarii w tematyce związanej z odwołaniem się od decyzji administracyjnej? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

 

logo-footer