Co to jest compliance?

Compliance ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów. Pomagamy współtworzyć systemy kontroli wewnętrznej, doradzając wybór odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem, optymalizując funkcjonowanie firmy z regulacjami prawnymi.

Kancelaria prawna Krzeszewski & Partnerzy i compliance

Kancelaria prawna Krzeszewski & Partnerzy, wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu, a także bogatą wiedzę prawną, oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi związane z compliance. Dzięki naszym strategiom wspieramy przedsiębiorców analizując compliance pod kątem m.in.: prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa pracy, rynku kapitałowego, czy zamówień publicznych.

Compliance – wspieramy Klienta na kilku etapach:

Audyt compliance

 • analiza wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk, dotyczących zgodności z regulacjami prawnymi, związanymi z przepisami polskimi, unijnymi oraz międzynarodowymi;
 • analiza dokumentacji finansowej, ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów, ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, potencjalnego konfliktu interesów, prawa spółek, prawa pracy (np. ocenę stanu prawidłowości umów o pracę, wynagrodzeń, czasu pracy, regulaminów), prawa własności intelektualnej, ubezpieczeń, zamówień publicznych, spraw karnych, w tym korupcji, czy też karno-skarbowych, podatków itd.;
 • weryfikacja zasad reprezentacji, weryfikacja kontraktów zawieranych z członkami zarządu spółek kapitałowych oraz regulacji stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółkach osobowych;

Wdrożenie procedur compliance u Klienta

Opracowanie i stworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta:

 • wewnętrznej polityki postępowania;
 • kodeksu antykorupcyjnego;
 • procedur awaryjnych, instrukcji z nimi związanych, a także procedur zgłaszania naruszeń;
 • procedur antydyskryminacjnych;
 • procedur dotyczących zasad współpracy;
 • wdrożenie i przeprowadzenie wszelkich innych procedur wynikających ze specyfiki branży lub potrzeb Klienta.

Współpraca z działem compliance Klienta

 • Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, pomocnego dla działu compliance Klienta;
 • monitorowaniu, opracowaniu i dostarczaniu działowi compliance Klienta informacji prawnych;
 • analizy wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk compliance związana z bieżącą i przyszłą działalnością Klienta
 • aktualizowanie procedur, polityk i kodeksów związanych z compliance;
 • przeprowadzaniu okresowych audytów.

Wsparcie Klienta przy kontrolach

 • kompleksowa pomoc w przypadkach kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolne, np. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, jak też też kontroli lub interwencji policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy innych uzbrojonych służb (tzw. dawn raids);

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz w dziale “Kontakt” i przedstawić problem, lub skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie (+48 22 100 44 58).

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji!

Nasze publikacje dotyczące compliance:

Co to jest compliance?