Kancelaria prawna Krzeszewski&Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska. Realizujemy kompleksową opiekę prawną dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami, czy też odnawialnymi źródłami energii.

Kancelaria oferuje swoim Klientom profesjonalne usługi prawne w zakresie:

  • doradztwa w zakresie problematyki dotyczącej odpadów, recyklingu, składowiska odpadów, oceny oddziaływania na środowisko, odzysku odpadów, wywozu odpadów, uzyskania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, prawa wodnego, odprowadzania ścieków, handlu emisjami, kar oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku;
  • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, zarówno krajowej, jak i unijnej;
  • udziału w prowadzonych postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami;
  • reprezentowania Klientów przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej;
  • świadczenia pomocy prawnej w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • doradztwa przy planowaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz i przedstawić problem, skontaktować się mailowo lub telefonicznie.

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji!