Bazując na wieloletnim doświadczeniu kancelaria prawna Krzeszewski&Partnerzy zapewnia swoim Klientom całościowe wsparcie prawne w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, SN a także organami administracji we wszelkich sprawach z zakresu:

 • PRAWA CYWILNEGO
 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 • PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I EGZEKUCYJNEGO
 • PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • ARBITRAŻU I MEDIACJI
 • WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA AUTORSKIEGO

Zajmujemy się m.in.:

 • przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz arbitrażowych;
 • negocjowaniem i zawieraniem ugód, porozumień sądowych i pozasądowych,
 • przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • udziałem w prowadzonych postępowaniach upadłościowych i układowych według nowego prawa upadłościowego;
 • pomocą prawną dotyczącą uzyskiwania wymaganych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, decyzji, dokonywaniem wymaganych zgłoszeń i zawiadomień;
 • prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych;
 • zaskarżaniem postanowień komorniczych, postępowaniami przeciwegzekucyjnymi i innymi środkami ochrony prawnej przed wierzycielami;
 • reprezentowaniem Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także organami administracji we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz i przedstawić problem, skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji!