W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa wprowadza nowe obowiązki dla podmiotów publicznych.

Ustawa, która została uchwalona 9 marca, znalazła się po tygodniu i jednym dniu w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 511.

Ustawa wprowadza m.in. obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej przez spełnienie przez stronę internetową, zarządzane elementy strony internetowej, aplikację mobilną lub zarządzane elementy aplikacji mobilnej podmiotu publicznego wymagań określonych w załączniku do ustawy – np. przez dodanie audiodeskrypcji lub napisów. Będzie mieć na to termin 14 dni od dnia zakończenia nadawania.

Ponadto doprecyzowano mechanizm nadmiernych kosztów i zgodnie z ustawą podmiot publiczny, z wyłączeniem niektórych podmiotów, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej konkretnych elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej jeśli takie nadmierne koszty by się pojawiły.

Podmioty publiczne mają też sporządzać w sposób dostępny cyfrowo deklarację dostępności dla każdej wersji językowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w języku wersji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, do której się odnosi.

logo-footer