Kontynuujemy naszą ekspansję świadczenia usług prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Kancelaria Prawna Krzeszewski & Partnerzy udzieliła szerokiego wsparcia prawnego w bardzo dużej transakcji dotyczącej zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 56MW oraz gruntów, na których istnieją i będą realizowane kolejne farmy fotowoltaiczne. Przedmiotem transakcji jest nabycie źródeł fotowoltaicznych PV, jak wszystkich również Projektów PV powstałych w wyniku inwestycji.*

Transakcja, obsługiwana od strony prawnej przez Kancelarię Prawną Krzeszewski & Partnerzy, dotyczy ponad kilkudziesięciu tysięcy paneli fotowoltaicznych. Warto podkreślić również ekologiczny wymiar realizowanej inwestycji, dzięki której może zostać zmniejszona emisja CO2 o kilka milionów kilogramów!

W ramach niniejszej transakcji sprzedaży farm fotowoltaicznych, Kancelaria Prawna Krzeszewski & Partnerzy zrealizowała doradztwo prawne m.in. w zakresie:

  • doradztwa w negocjacjach i transakcji dotyczącej zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów w postaci istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz nowo budowanych instalacji fotowoltaicznych;
  • doradztwa w negocjacjach i transakcji dotyczącej zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości na których zlokalizowane są instalacje fotowoltaiczne;
  • doradztwa przy budowie farmy fotowoltaicznej, w tym w ramach projektów umów na budowę farmy słonecznej.

Udział Kancelarii Prawnej Krzeszewski & Partnerzy w transakcji jest efektem naszego wieloletniego doświadczenia związanego z tematyką wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i potwierdzeniem uzyskanych przez nas osiągnięć w tej dziedzinie!

Sprawę z ramienia Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy prowadzili: r. pr. Janusz Krzeszewski oraz adw. Kacper Dzik.

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym tematyką wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

* – szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

logo-footer