Szczepionki na Covid-19, koronawirus

W poniedziałek 17 maja 2021 r. otworzono zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Pojawiło się w związku z tym mnóstwo pytań odnośnie konieczności uzyskania zgody rodziców na szczepienie. Zazwyczaj są to osoby na tyle dojrzałe, aby móc już samodzielnie decydować o sobie. Sygnalizowane są też wątpliwości, co w przypadku, gdy stanowisko rodzica i dziecka co do szczepienia są odmienne. Poniżej wyjaśniamy co mówią przepisy na ten temat.

Konieczność uzyskania zgody rodzica lub opiekuna

Przed szczepieniem konieczne jest wypełnienie Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Formularz ten powinien być wypełniony zarówno przez nieletniego, jak i jego rodzica. Rodzic wypełnia formularz w zakresie wyrażenia zgody na szczepienie dziecka. Formularz najlepiej wypełnić w domu, w przeciwnym razie na szczepienie trzeba będzie udać się z opiekunem.

Rodzic nie wyraża zgody na szczepienie

Co w przypadku, gdy nastolatek chce się zaszczepić, ale nie uzyskał na to zgody rodzica/opiekuna. Czy oznacza to, że droga do szczepienia została zamknięta? Na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Nastolatek ma do wyboru kilka rozwiązań. Przede wszystkim, może skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Być może profesjonalista będzie w stanie przekonać rodzica o tym, że warto się szczepić i że jest to zgodne z dobrem dziecka. Jest to rozwiązanie zalecane przez Rzecznika Praw Dziecka.

A co, gdy to nie pomoże? Istnieje możliwość, aby zgodę wyraził sąd. Oczywiście jest to rozwiązanie ostateczne i powinno być stosowane w naprawdę wyjątkowych sytuacjach, z dużą ostrożnością.

Dziecko nie wyraża zgody na szczepienie – czy można je zmusić?

Generalnie lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych za zgodą pacjenta. Gdy pacjent jest małoletni wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). Jednak, jeżeli pacjent ukończył 16 lat konieczna jest również jego zgoda.

Przepisy przewidują, że jeżeli małoletni, który ukończył 16 lat sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego rodzica albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

A zatem należy uznać, że w przypadku nastolatków powyżej 16 roku życia, nie można wykonać im szczepienia bez ich zgody. W takim wypadku konieczne jest zwrócenie się do sądu o udzielenie zgody na szczepienie przeciw COVID-19.

Podsumowując, wymóg uzyskania zgody rodzica na szczepienie dziecka przeciw koronawirusowi jest bardzo istotny i nie można go pominąć. Należy jednak pamiętać, że zgoda dziecka powyżej 16 roku życia jest równie istotna. W przypadku jakichkolwiek sporów w tym zakresie można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

logo-footer