Windykacja alimentów opiera się na odzyskiwaniu szczególnego rodzaju świadczeń pieniężnych. Taka egzekucja może dotyczyć albo alimentów, albo rent o takim charakterze. Jest ona o tyle wyjątkowa, że wykazuje wiele odrębności w porównaniu do egzekucji innych świadczeń pieniężnych. Windykacja alimentów krok po kroku Jeśli prośby, negocjacje i polubowna windykacja alimentów nie przynoszą rezultatu, konieczne jest skierowanie…

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie można jednak przyjąć tego założenia za zasadę. Sądy przy ustalaniu wysokości alimentów muszą się jednak kierować pewnymi wytycznymi. Jak ustalić wysokość alimentów? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a…

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie można jednak przyjąć tego założenia za zasadę. Sądy przy ustalaniu wysokości alimentów muszą się jednak kierować pewnymi wytycznymi. Jak ustalić wysokość alimentów? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a…

Niniejszy artykuł dotyczący regulacji ruch pojazdów w lesie rozczaruje raczej miłośników off-roadu, gdyż ruch pojazdów silnikowych (samochodów, motocykli czy quadów) po drogach leśnych jest co do zasady zakazany. Warto jednakże poznać wyjątki od tej reguły i poruszać się po drogach leśnych w sposób legalny, gdyż w przeciwnym wypadku narażamy się na ukaranie w postaci mandatu….

Do niedawna odszkodowania łowieckie nie przysługiwały posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywania zabiegów, które mają zapobiegać szkodom. Podpisana (16 listopada 2021 r.) przez prezydenta nowela Prawa łowieckiego rozszerza możliwość ubiegania się o odszkodowania wyrządzone przy polowaniu. Prawo do odszkodowania…

Pierwszy z obowiązujących terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania. W praktyce oznacza to, że szkoda winna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia (czy też zauważenia). Ma to przykładowo znaczenie w przypadku szkód wiosennych, gdyż postępująca w szybkim tempie wegetacja roślin…

Procedura szacowania szkody łowieckiej to: złożenie wniosku o szacowanie szkody; czynności wstępne: weryfikacja wniosku, zawiadomienie stron o czynnościach; szacowanie szkody: dokonanie oględzin (tzw. szacowania wstępnego) – bezpośrednio po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego – bezpośrednio przed zbiorem uprawy; w przypadku szkody w użytku zielonym (np. łąka, pastwisko), uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz w płodach…

Fundusz alimentacyjny w 2023 roku się zmienia, ale nie są to wielkie zmiany. Sprawdź, czego dotyczą i ile wynosi kryterium dochodowe. Czym jest fundusz alimentacyjny? Fundusz alimentacyjny został stworzony po to, aby zabezpieczać osoby, które mają prawo do alimentów, ale nie są w stanie ich wyegzekwować. Fundusz ma pieniądze z budżetu państwa, ale udziela jej…

logo-footer