Od 1 lipca 2021 r. pojawił się nowy obowiązek – właściciele lub zarządcy domów, bloków oraz obiektów usługowych mają obowiązek zgłaszania źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Kogo dotyczy obowiązek dokonania zgłoszenia? Co do zasady obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości ogrzewających nieruchomość, tj. m.in. właścicieli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, zarządcy budynków…

logo-footer