W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271). Nowelizacja ustawy covidowej – jakie zmiany? Projekt przygotowany przez resort zdrowia niesie za sobą nowe uprawnienia dla…

logo-footer