Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Obowiązek udostępniania informacji publicznej dotyczy przede wszystkim organów władzy publicznej, organów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących: Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, czy osoby prawne samorządu terytorialnego. Co istotne, do udostępniania danych zobowiązane są…

logo-footer